cropped-logo.jpg

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

Aktualności

•Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski

Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie

•Folder o historii i działalności SWMNO 1842-2012

•Osoby odznaczone i wyróżnione

•Program dla 170-lecia 2012

•Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do członków Spółki o zgłaszanie zmian własnościowych gruntów zmeliorowanych w celu aktualizacji danych ewidencyjnych.

Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich

Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan
tel / fax: 65 512 95 65
email: swmno@swmno.pl

NIP 777-00-04-397
REGON 000763880
BS Kościan Nr 85866600040100734520000001