cropped-logo.jpg

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

Akty prawne

•Prawo wodne

•Prawo o Ochronie Środowiska

•Ustawa o ochronie przyrody

•Ustawa o ochronie gruntów rolnych

•Ustawa o samorządzie gminnym

•Ustawa o samorządzie powiatowym

•Prawo o zamówieniach publicznych

Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich

Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan
tel / fax: 65 512 95 65
email: swmno@swmno.pl

NIP 777-00-04-397
REGON 000763880
BS Kościan Nr 85866600040100734520000001