cropped-logo.jpg

SPÓŁKA WODNA MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

OFERTA SPÓŁKI

 • prace w szeroko pojętej melioracji i robotach ziemnych w zakresie utrzymania obiektów, budowli i urządzeń hydrotechnicznych
 • eksploatacja i konserwacja cieków naturalnych i wodnych na rzecz członków spółki, zlecenie osób fizycznych i jednostek prawnych
 • roboty przetargowe dla samorządów i skarbu państwa
 • różnorodne zadania: od ręcznego wykaszania terenów zielonych do mechanicznego hakowania i odmulania cieków
 • konserwacja rowów melioracyjnych, systemó drenarskich
 • wycinka drzew i krzaków
 • udrażnianie przepustów rurowych, rurociagów i studni
 • odmulanie dna cieków i hakowanie
 • usówanie zatorów
 • budowa i renowacja zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych
 • inne roboty zlecone w możliwym do wykonania zakresie przy użyciu posiadanych środków pracy.

•OFERTA SPÓŁKI

Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich

Bonikowo, ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan
tel / fax: 65 512 95 65
email: swmno@swmno.pl

NIP 777-00-04-397
REGON 000763880
BS Kościan Nr 85866600040100734520000001